Arbusculaire mycorrhiza
A B C D E F G H I K L M O P R S T V W Z

of schimmelwortel, een symbiotische samenlevingsvorm tussen zich ongeslachtelijk voortplantende lagere schimmels of microfungi en wortels van hogere planten en bomen, waarbij onder andere uitwisseling van in water oplosbare voedingsstoffen plaatsvindt.