Welkom

Welkom bij "De Interactieve Paddenstoelengids"

Uit de duizenden in het West-, Midden- en Noord-Europese gebied voorkomende soorten zijn ruim 900 soorten geselecteerd, die op een alpine (848.jpg) en een noordelijke soort (342.jpg) na, tevens in Nederland en België kunnen worden of ooit werden aangetroffen. Van bijna alle hier voorkomende genera van paddenstoelen en zwammen zijn vertegenwoordigers afgebeeld en beschreven. Naast in boeken vaak behandelde, algemeen voorkomende soorten, zijn ook zeldzame, bedreigde of bijzondere soorten en weinig afgebeelde soorten met kleine vruchtlichamen opgenomen.
Iedere soort wordt voorgesteld met één of enkele foto's en een korte beschrijvende tekst. Voor alle (vrij of matig) algemeen voorkomende soorten en voor de op de website opgenomen soorten van het Paddenstoelenmeetnet is een verspreidingskaartje voor Nederland bijgevoegd. Naast informatie over het leefgebied, de waardplanten en het substraat waarin, waarbij, waarmee en waarop een paddenstoel leeft, wordt de status van voorkomen en het al dan niet in de Rode Lijst van bedreigde soorten opgenomen zijn vermeld.
De meeste van de afgebeelde en beschreven soorten kunnen met behulp van determineertabellen en sleutels meestal op soort- en tenminste op geslachtsniveau op naam worden gebracht.

Op deze manier moet iedere natuurvriend op een gemakkelijke wijze toegang kunnen krijgen tot de beschikbare geslachts- of soortspecifieke informatie en de ecologische en verspreidingsgegevens van paddenstoelen en zwammen. Voor gedetailleerdere beschrijvingen, waarin ook de microscopische kenmerken worden gegeven en voor uitgebreidere determineertabellen wordt naar de in de Literatuurlijst genoemde (wetenschappelijke) boeken en tijdschriften verwezen.

Gerrit Keizer

Waarschuwing:
De auteur en uitgever van deze website kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ziekten en sterfgevallen als gevolg van het eten of plukken van paddenstoelen die in deze uitgave worden besproken, noch voor een verkeerde handelswijze die eventueel naar aanleiding van deze uitgave wordt gevolgd.

© 2009 (tekst): ETI/G.J. Keizer
© 2009 (dia's): G.J. Keizer (met uitzondering van de door de zeven in het dankwoord genoemde fotografen verstrekte 113 dia's)

CD-Rom uitgave ISBN : 90-75000-85-5